F&B Placemaking services

Quick Scan

De Quick Scan is een overzicht van de situatie en beschikbare rapporten zoals marktonderzoek om toekomstige F&B activiteiten en ontwikkelingen in kaart te brengen. Conceptional beoordeelt de huidige plannen voor verschillende onderwerpen zoals; F&B gebieden, doelgroepen voor elke categorie, gastenbeleving concepten en capaciteiten, mix, seizoensgebondenheid, operationele uren.

Feasibility study

Alvorens een beslissing te nemen over investeringen en toekomstige ontwikkelingen, is het resultaat van een haalbaarheidsstudie van essentieel belang. In deze fase behandelt Conceptional de volgende onderwerpen: reflectie huidige status van het F&B aanbod, F&B potentieel van het verzorgingsgebied, behoeften van het doelpubliek, mogelijke potentiële incrementele F&B omzet & inkomsten, (on)mogelijkheden van de activa. Al deze onderwerpen zullen uiteindelijk leiden tot de GAP analyse inclusief een SWOT analyse en aanbeveling van de specifieke case.

F&B vision & strategy

Wij ontwikkelen de F&B visie & strategie voor uw gebied. Deze dient als leidraad voor alle F&B zones voor de komende jaren. Onderwerpen die in het uiteindelijke F&B visieplan aan bod komen zijn onder andere: Ambitie, F&B positionering, F&B concept ankers, Concept richting en F&B Placemaking principes.

F&B masterplanning & space planning

De ruimteplanning is een overzicht van de commerciële waarde van indicatief voorgestelde F&B-merken en/of concepten voor elke servicecategorie in termen van aantal restaurants, benodigde vierkante meters (binnen en buiten) en indicatieve infrastructuur per locatie. Conceptional creëert een matrix met indicatieve locaties en oppervlaktes van voorgestelde merken en/of concepten. Dit is inclusief een indicatieve schematische plattegrond ter bespreking. Daarnaast wordt ook een indicatieve lijst van benodigde infrastructuur opgeleverd.

F&B concept-brand curator & leasing support

We ontwikkelen een initieel Food & Beverage concept en merkenmix op basis van positionering (P), kwaliteit (Q) en commerciële waarde (€). We zorgen voor de juiste mix van F&B merken en concepten passend bij de F&B visie en doelgroepen. De matrix met locaties en oppervlaktes van voorgestelde merken en/of concepten (voorkeur en 1 optie) wordt definitief gemaakt op basis van definitieve keuzes.

Nieuwsgierig wat we voor u kunnen betekenen?

NEEM CONTACT OP