F&B Placemaking

Plaswijckpark

Plaswijckpark heeft Conceptional gevraagd een voorstel te doen voor de optimalisatie van de horeca in het park.

Plaswijckpark – The Netherlands
Leisure

Plaswijckpark is een recreatiepark dat is gelegen in de Bergse achterplas, aan de noordrand van Rotterdam. Het park bestaat uit een Speelwijck, Dierenwijck en Wandelwijck. Het park heeft een substantiële groei doorgemaakt in de afgelopen jaren, met bezoekersaantallen van 460.000 in 2016. Plaswijckpark heeft Conceptional gevraagd een voorstel te doen voor de optimalisatie van de horeca in het park. Door middel van meerdere site visits is een voorstel gedaan voor optimalisatie in de vorm van quick wins. Daarnaast is een overall Food & Beverage strategie ontwikkeld voor de komende vijf jaar, passend bij de visie van Plaswijckpark.

Nieuwsgierig naar wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op