Radboud Universiteit Nijmegen

Begeleiding Food & Beverage conceptontwikkeling

In 2013 start de bouw van een nieuwe locatie voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. De faculteit streeft ernaar haar landelijke toppositie te handhaven en te versterken. Men wil kwalitatief hoogwaardig onderwijs en onderzoek bieden en ziet het realiseren van een nieuw gezichtsbepalend gebouw als voorwaarde om haar doelen te realiseren.

Conceptional is gevraagd mee te denken over de invulling van een koffiecorner en een free-flow voor de faculteit der Rechtsgeleerdheid. Conceptional kijkt hierbij op een andere manier naar de behoeften van de student en voorziet in een passend aanbod op verschillende momenten van de dag.

Werkzaamheden:

  • Kick off brainstormsessie
  • Advies franchise, eigen beheer of uitbesteden
  • Inspiratietour Hospitality team
  • Presentatie faculteitsbestuur
  • Conceptional briefing
  • Menu- en apparatuurlijst in Conceptional matrix
  • Technische indicatie infrastructuur
  • Begeleiding designer
  • Graphic design